Soft. Komp. S.K.

Soft. Komp. S.K. ROK ZAŁOŻENIA  1990
00-079 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
tel. 501-028-204
, tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl
NIP: 521-102-48-10 
konto: mBank 
nr 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877

           

Usługi informatyczne

Kursy komputerowe
Kurs dla Seniorów   Kurs podstawowy   
Kurs OFFICE    Kurs EXCEL  
Kurs WORD      Program PowerPoint  

TERMINY, CENY
 
Mapa, dojazd
O FIRMIE  

Właściciel:  mgr inż. Krzysztof ŚWIĘTOŃ

– wyższe wykształcenie informatyczne – 1975 r WAT, Wydział Cybernetyki
– ponad 30 lat pracy w informatyce
– zarejestrowana działalność gospodarcza –  1990 r., podatnik VAT
– działalność zgłoszona do Kuratorium Oświaty jako placówka oświatowa – 1993 r.
– od 1996r siedziba w atrakcyjnym miejscu, Krakowskie Przedmieście 79 lok. 408,
   przy Placu  Zamkowym
– doświadczenie w wdrażaniu, serwisowaniu  i szkoleniu – F-K, sprzedaż, zakup,
  kadry, płace, program PŁATNIKA; WINDOWS, OFFICE, NOVELL,
  INTERNET
– własne aplikacje w w/w tematach /starsze w DOS – CLIPPER/, ACCESS –  F-K,
  PKPiR,
sprzedaż, zakup, kadry, płace

USŁUGI INFORMATYCZNE

  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dn. 11.12.1989 (usługi info-rmatyczne) w WHiU Urzędu Dzielnicowego Warszawa – Mokotów pod numerem 911, zmiana na nr 360303 z dn. 2005-06-08 dokonana przez Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.
– oprogramowanie użytkowe – bazy danych, kadry, płace, podatki, gospodarka
  materiałowa, sprzedaż, zakup, fakturowanie, płatnik, F-K, …
– ,,pogotowie informatyczne’’ – sprzęt, oprogramowanie
– stały, merytoryczny nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego,
  progra
mowania  systemowego i użytkowego; doradztwo i pomoc w
  informatyzacji  firm
– Program Płatnika – szkolenia, wdrożenia, obsługa
– internet – szkolenia, instalacja kont, tworzenie, instalacja i utrzymanie witryn
– zaopatrzenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie
– administracja sieci komputerowych
– maszynopisanie komputerowe, wydruki, nagrywanie płyt CD

KURSY, SZKOLENIA KOMPUTEROWE

      Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w W-wie /szkolenie w zakresie informatyki i wykorzystania komputerów z dn. 19.10.1973 pod nr 417
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W-wie pod nr ewid. 2.14/00393/2005
  • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Miasto Stołeczne W-wa pod nr 269K/. Zaświadczenie nr 523 /K/94[1]

kursy dla osób indywidualnych i firm, możliwość szkolenia także u 
  Zamawiającego
– komputery zgodne z IBM PC, Windows 10, 11
– Office 2016, 2019, internet w sieci
– faktury VAT, zaświadczenia na drukach MEN
– małe grupy, także szkolenia indywidualne
kawiarenka internetowa – dla uczestników kursów komputerowych i zorganizowanych grup

Zapraszam do współpracy, zainteresowanych proszę o kontakt.