Usługi informatyczne

Soft. Komp. S.K. ROK ZAŁOŻENIA  1990  
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
tel. 501-028-204, tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl

NIP: 521-102-48-10

konto: mBank
nr 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877

  Usługi informatyczne
  • stały, merytoryczny nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego i standardowego
  • oprogramowanie użytkowe: bazy danych, kadry, płace, gospodarka materiałowa, sprzedaż, zakup, fakturowanie, F-K, program płatnika i przekaz elektroniczny,…
  • programy własne w zasadzie w ACCESS i dostępne na rynku aplikacje różnych firm
  • doradztwo i pomoc w informatyzowaniu firm
  • pogotowie informatyczne – sprzęt, oprogramowanie
  • INTERNET – szkolenia, instalacja kont, tworzenie i instalacja domen internetowych
  • tworzenie i stała aktualizacja witryn internetowych
  • zaopatrzenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie – doradztwo, transport, instalacja, uruchomienie sprzętu i oprogramowania, gwarancja
  • maszynopisanie komputerowe, wydruki