Kurs EXCEL

Soft. Komp. S.K. ROK ZAŁOŻENIA  1990  
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
tel. 501-028-204, tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl

NIP: 521-102-48-10

konto: mBank
nr 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877

  5 spotkań, 20 godz. zeg.

8.30 – 12.30 lub 16.00 – 20.00
Dla osób kontynuujących szkolenie w Soft. Komp. S.K. – upust 20%
Rejestr instytucji szkoleniowych

EXCEL: PROGRAM ZAJĘĆ:          TERMINY, CENY

 • FORMATOWANIE KOMÓREK, ARKUSZY
 • WPROWADZANIE FORMUŁ, ZASTOSOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI
 • FORMATOWANIE a ZAOKRĄGLENIA
 • ADRESACJA WZGLĘDNA I BEZWZGLĘDNA
 • LISTY, BAZY DANYCH – TABELE PRZESTAWNE, SUMY CZĘŚCIOWE
 • TWORZENIE WYKRESÓW, WPROWADZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH
 • DRUKOWANIE, USTAWIENIE PARAMETRÓW WYDRUKU
 • KOMENTARZE
 • HIPERŁĄCZE
 • UKRYWANIE, OCHRONA DANYCH – ARKUSZ, SKOROSZYT
 • NAZWY KOMÓREK
 • TEKST JAKO KOLUMNY
 • POMOC W EXCEL
 • USTAWIENIA EXCEL
 • DANE EXCEL DO / Z:
 • PLIKI TEKSTOWE
 • WORD
 • ACCESS
 • POBIERANIE DANYCH Z INTERNETU
 • MAKRA, PRZYKŁADY MAKR
 • SIATKA a następnie edycja. Włączanie / wyłączanie siatki – Widok /    Pokazywanie/Ukrywanie
 • Wczytanie danych tekstowych, porządkowanie, wyliczenie sum częściowych
 • Zapytaj i wyświetl komunikat
 • WIĘCEJ EXCELA
 •  SCENARIUSZE
 •  SOLVER

  BEZPŁATNIE   – DODATKOWE ĆWICZENIA:  

– w czasie kursu i do 30 dni po ukończeniu szkolenia
  można skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
– stały DOSTĘP DO INTERNETU