Kurs OFFICE

Soft. Komp. S.K. ROK ZAŁOŻENIA  1990  
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
tel. 501-028-204, tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl

NIP: 521-102-48-10

konto: mBank
nr 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877

                                                      6 spotkań, 24 godz. zeg.

 8.30 – 12.30 lub 16.00 – 20.00

Dla osób kontynuujących szkolenie w Soft. Komp. S.K. – upust 20%

Rejestr instytucji szkoleniowych
PROGRAM OFFICE                                  TERMINY, CENY

EXCEL: PROGRAM ZAJĘĆ:             

 • FORMATOWANIE KOMÓREK, ARKUSZY
 • WPROWADZANIE FORMUŁ, ZASTOSOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI
 • FORMATOWANIE a ZAOKRĄGLENIA
 • ADRESACJA WZGLĘDNA I BEZWZGLĘDNA
 • LISTY, BAZY DANYCH – TABELE PRZESTAWNE, SUMY CZĘŚCIOWE
 • TWORZENIE WYKRESÓW, WPROWADZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH
 • DRUKOWANIE, USTAWIENIE PARAMETRÓW WYDRUKU
 • KOMENTARZE
 • HIPERŁĄCZE
 • UKRYWANIE, OCHRONA DANYCH – ARKUSZ, SKOROSZYT
 • NAZWY KOMÓREK
 • TEKST JAKO KOLUMNY
 • POMOC W EXCEL
 • USTAWIENIA EXCEL
 • DANE EXCEL DO / Z:
 • PLIKI TEKSTOWE
 • WORD
 • ACCESS
 • POBIERANIE DANYCH Z INTERNETU
 • MAKRA, PRZYKŁADY MAKR
 • SIATKA a następnie edycja. Włączanie / wyłączanie siatki – Widok /    Pokazywanie/Ukrywanie
 • Wczytanie danych tekstowych, porządkowanie, wyliczenie sum częściowych
 • Zapytaj i wyświetl komunikat
 • WIĘCEJ EXCELA
 •  SCENARIUSZE
 •  SOLVER

WORD: PROGRAM ZAJĘĆ:      

      1. WSTĘP.

      2. EDYCJA TEKSTU.

      3. FORMATOWANIE TEKSTU.

      3.1. FORMATOWANIE ZNAKÓW.

      3.2. FORMATOWANIE AKAPITÓW.

      3.3. TABULATORY.

      3.4. PROSTE TABELE.

      3.5. TABELE.

      3.6. KRAWĘDZIE I CIENIE.

      3.7. POPRAWNOŚĆ PISOWNI.

      3.8. GRAFIKA.SEKCJE.

     4.1. NAGŁÓWKI I STOPKI.

     4.2. KOLUMNY.PRACA Z TEKSTEM.

     5.1. WYSZUKIWANIE, ZAMIANA TEKSTU.

      5.2. KORESPONDENCJA SERYJNA.

      5.3. PRZYPISY.AUTOMATYCZNE FORMATOWANIE.

      6.1. STYLE.

      6.2. SPIS TREŚCI.

      6.3. KONSPEKT. /PLIK test8/.

      6.4. SZABLONY/PLIK

      7. PODGLĄD WYDRUKU.

      7.1. DRUKOWANIE

     8. INNE.

     8.1. PASKI NARZĘDZI

     8.2. SKRÓTY KLAWIATUROWE.

     8.3. NUMERY WIERSZY.

     8.4. LICZNIK SŁÓW.

     8.5. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI.

     8.6. POMOC.

     8.7. TYPY PLIKÓW.

PROGRAM POWERPOINT : Program zajęć

1. Wstęp

2. PREZENTACJA.

3. ELEMENTY GRAFICZNE.

4. TABELE I WYKRESY

5. SCHEMATY ORGANIZACYJNE.

6. DŹWIĘK, MUZYKA, FILM.

7. PRZYCISKI AKCJI, HIPERŁĄCZE

8. WZORCE.

9. POKAZ SLAJDÓW.

10. PRZESKAKIWANIE I DOŁĄCZANIE.

11. DRUKOWANIE.

12. INNE.

12.1. Prezentacja  w internecie.

12.2. Pokaz programu PowerPoint.

12.3. Komentarze.

12.4. WIDOK – strona notatek.

  BEZPŁATNIE   – DODATKOWE ĆWICZENIA:  

– w czasie kursu i do 30 dni po ukończeniu szkolenia
   można skorzystać z bezpłatnej konsultacji

– stały DOSTĘP DO INTERNETU