Soft. Komp. S.K.    ROK ZAŁOŻENIA  1 9 9 0
       00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
     tel./fax  22 826-08-53 tel. kom. 501-028-204   e-mail:  kswieton@skks.com.pl 
       konto:  bank.  mBANK  r-k:  33 1140 2004 0000 3402 3101 7877   


Kurs komputerowy ACCESS

30 godz. lekc. 6 spotkań - godz. 8.30 - 12.30 lub 16.00 - 20.00 699,99 zł.
dla osób kontynuujących szkolenie w Soft. Komp. S.K. - upust 20% 

PROGRAM ZAJĘĆ:                              

    1. WSTĘP.

    2. BAZA DANYCH.

    3. TABELA.

        1. Kreator tabel

        2. Tworzenie tabel przez wprowadzanie danych.

        3. Tworzenie tabeli z widoku projektu.

        4. Typy danych i formatów:

        5. Klucz podstawowy:

        6. Tworzenie tabeli z widoku kreatora.

        7. Modyfikacja tabeli

        8. Drukowanie, zamykanie tabeli

        9. Edycja danych w tabeli

        10. Formatowanie tabeli

    4. RELACJE.

    5. SZUKANIE DANYCH W TABELACH.

        1. Sortowanie.

        2. Filtrowanie.

        3. Indeksy.

    6. FORMULARZ.

        1. Autoformularz

        2. Kreator formularzy.

        3. Samodzielne tworzenie formularza.

        4. Projektowanie formularzy – widok projektu i:

        5. Formaty specjalne.

        6. Wyszukiwanie danych /rozwijane menu/

        7. Przyciski.

        8. Dodawanie grafiki do formularza.

        9. GRUPA OPCJI

        10. POWTÓRZENIE.

    7. KWERENDY.

        1. Kreator prostych kwerend.

        2. Projektowanie kwerendy.

        3. TYPY KWEREND.

    8.  MAKRA.

    9. RAPORTY.

        1.      Autoraport

        2. Kreator raportów.

        3. Modyfikowanie raportu.

        4. Generowanie dokumentów.

        5. TWORZENIE WYKRESÓW.

    10. VBA – Visual Basic dla Aplikacji

        1. OKNO KOMUNIKATU – przykład funkcji w formularzu.

        2. AUTOMATYCZNE NADAWANIE NUMERÓW – przykład procedury w formularzu.

        3. Wprowadzanie liczby porządkowej – w raportach.

        4. Pomijanie wierzy na wydruku.

    11.  MODUŁ.

    12. POWIĄZANE TABELE.

        1. Wielotabelowe formularze.

        2. Wielotabelowe raporty.

    13. WSPÓŁUŻYTKOWANIE BAZY DANYCH.

        1. Przypisywanie hasła do plików bazy danych.

        2. Praca w sieci

        3. Pliki  .mde.

        4. Rozdzielacz Bazy Danych.

        5. Szyfrowanie bazy danych.

        6. Zabezpieczanie danych w formularzach.

        7. Importowanie i eksportowanie danych.

        8. Pobieranie danych z innych baz ACCESS.

        9. Naprawa uszkodzonych plików.

    14. ACCESS W INTERNECIE.

    15. MOJA APLIKACJA.

    16.  ZAKOŃCZENIE.
 

        Terminy, czas trwania i ceny kursów komputerowych:       Oferta

usługi_ informatyczne  program płatnika  kursy_komputerowe   kurs_podst  Word   Excel    Access   Inne_kursy   O_firmie    strona_główna