Twoja opinia o zrealizowanym szkoleniu

Możesz wypełnić formularz anonimowo lub podać swoje dane wypełniając poniższe pola.

Nazwisko i imię                


Firma
, NIP


Kod poczt, miejscowość  Adres /ulica, nr domu, m-nia/                       


Kontakt /tel., e-mail/
    

 

Będę zobowiązany za ocenę:
zakresu szkolenia, prowadzącego zającia, organizacji szkoleń /dni i godz/, warunków lokalowych, bazy dydaktycznej /sprzętu komputerowego i oprogramowania/, dostępu do internetu.Oceniam:      DOBRZE      NIE WIEM       ŹLE 

Krzysztof Świętoń